Przewierty sterowane, inaczej przewierty horyzontalne są pewną odmianą odwiertów kierunkowych.

Ta nowoczesna technologia jest wykorzystywana w odwiertach na terenach silnie zurbanizowanych i polega na  wykorzystaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących tak aby możliwe było wykonanie prac instalacyjnych wodociągi, kanalizacje z uniknięciem uszkodzenia siatki instalacji - wtedy z pomocą przychodzi technologia przewiertów sterowanych , które wykonuje się pod istniejącą już siatką; albo przeprowadzenie linii energetycznych bez wykonywania wykopów, tak aby nie naruszyć istniejącej zabudowy czy wtedy, gdy należy pominąć trakty komunikacyjne. Okolice z dużą liczbą kanałów czy też żeglownych rzek również nie sprzyjają powstawaniu wykopów odwiertowych - dlatego jedynym rozwiązaniem w takim przypadku (również w przypadku terenów górzystych i wyżynnych) są horyzontalne przewierty sterowane w celu położenia instalacji. Istotnym czynnikiem przemawiającym na korzyść takiego rozwiązania technologicznego są też walory estetyczne krajobrazów, które w przypadku zastosowania metody wykopów musiałyby zostać zniszczone nieodwracalnie. - Po przewiertach horyzontalnych tereny, na których wykonywano takie prace są doprowadzane do pierwotnego stanu. - Dlatego pojawiła się potrzeba pominięcia tej techniki, na którą odpowiedzią są przewierty sterowane. Oczywiście wykonanie przewiertu sterowanego jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem polegającym na rozplanowaniu wiercenia przez wyznaczenie jego trajektorii, a także wyznaczeniu punktu wyjścia przewiertu oraz na doborze odpowiednich technik potrzebnych do przeprowadzenia procesu jak tez przygotowanie terenu. Cały proces jest jednak wart pracy zwłaszcza jeśli jego celem jest ocalenie cudów natury oraz budowli wykonanych ręką człowieka.
Źródło: http://www.telmont.poznan.pl

Fotografie:

dom

budownictwo

usługi budowlane